ADÓ 1%

Köszönjük adója 1% felajánlását. Információk ide kattintva elérhetők.

 

NYERTES TÁMOP PÁLYÁZAT

A Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola innovatív fejlesztése címmel illetve  TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0228 azonosítóval sikerült pályáznunk.

Jelen pályázat a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola tehetségsegítő és esély-javító munkájához kíván hozzájárulni. E pontban a konkrét programelemek bemutatása helyett a pályázaton való indulásunk filozófiai hátterét igyekszünk megvilágítani. Alapfokú művészetoktatási intézményként az oktató-nevelő munkának csak egy szűkebb szeletére van ráhatásunk, ugyanakkor rugalmasabb szervezeti formánknak köszönhetően olyan tevékenységeket is fel tudunk vállalni, amelyek a hagyományos oktatás keretei között nem tudnak megvalósulni. A közoktatás irányításában az utóbbi években olyan változások következtek be, amelyek szinte ellehetetlenítik az iskolákat abban, hogy adekvát válaszokat adjanak az őket érő társadalmi kihívásokra. Működésünk 15 éve alatt egyre inkább azt érezzük, hogy alaptevékenységünk mellett egy sor olyan feladattal is meg kell birkóznunk, mint tanulóink hátránykompenzációja, esélyegyenlőségi helyzetük javítása, de akár a családjaik bevonása, segítése is. Szigetvári székhelyünk mellett a 24 telephelyünk közül a 4 leginkább elmaradott települést választottuk projektünk megvalósítási helyszínéül. Ez a 4 helység a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések sorában szerepel. Legfontosabb célkitűzésünk, hogy hh tanulóinkat olyan eredményekhez, sikerélményekhez juttassuk, melyek által megszabadulhatnak a korábbi kudarcok okozta gátlásaiktól, s ezen az alapon elindulva csökkentsék, lehetőség szerint meg is szüntessék hátrányaikat. A programokban részt vevő növendékeink a közoktatásban vegyes sikerekkel szerepelnek, szociális hátterük is igen vegyes. Hisszük, hogy a tánc iránti szeretetük, elköteleződésük, s a programokban való részvételük hosszabb távon vissza fog hatni mind tanulmányi előmenetelükre, mind elfogadottságuk növelésére társaik és tanáraik körében – végső soron pedig egyéni lehetőségeik, életútjuk pozitív irányba történő változására. Jelen pályázat nagyon jó lehetőséget kínál mindennek sikeres megvalósítására.